Met aandacht screenen yes you can

Onlangs was ik met mijn collega Marina Wakker bij de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), de business school van Erasmus Universiteit Rotterdam om een training criteriumgericht interviewen te geven. Toevallig was op deze dag ook in het landelijke nieuws dat er veel te veel aanmeldingen zijn voor de Bachelor studie International Business Administration van RSM. Dit jaar zijn er 2.300 studenten die deze opleiding willen doen en er zijn maar 575 opleidingsplaatsen.

De mensen die wij trainden in het voeren van selectiegesprekken op een gestructureerde en zo objectief mogelijke wijze, waren medewerkers van de RSM die een week later studenten zouden spreken voor toelating tot één van de premium Master programma’s van RSM namelijk International Management/CEMS. Er vindt dus selectie plaats. Eerst op basis van cijfers, CV en motivatie in de brief. Vervolgens m.b.v. tests via internet. Daarna een interview en een presentatie aan een organisatie.

Wat ons opviel bij RSM was de mate van aandacht en zorgvuldigheid die zij besteden aan het screenen van studenten. Het is duidelijk dat ze graag zeer gemotiveerde en capabele studenten willen en daar gaan ze dan ook voor door de selectie grondig te doen. En ook zeker met aandacht voor de mens achter de student.

We waren positief verrast door de kwaliteit van de voorbereiding op en aanpak van deze selectie-interviews door de RSM medewerkers. Temeer omdat we in veel organisaties zien hoe moeilijk het is om mensen objectief te selecteren en te beoordelen. Vaak wordt er vertrouwd op een soort onderbuik-gevoel, wordt iemand aangenomen omdat die in het netwerk zit (“een vriendje is van”) of om nog andere redenen dan daadwerkelijk de juiste persoon voor de juiste plek. En ook als mensen eenmaal in een organisatie werken laat het vermogen om het functioneren van medewerkers op concreet gedragsniveau te beoordelen veelal te wensen over. In ons werk binnen organisaties zien we hoeveel last er kan ontstaan als mensen niet op de juiste plek zitten. Iets wat met meer aandacht voor de selectiefase wellicht had kunnen worden voorkomen.

We hebben gelukkig weer ervaren dat het ook anders kan en dat inspireert ons om de training (selectie-)interview en beoordelen weer nadrukkelijker op de kaart te zetten. Met als missie om managers, HR-adviseurs en andere belanghebbenden te trainen in het professioneel voeren van selectie-, beoordelings-, functionerings- en loopbaangesprekken met (hun) medewerkers. En daarbij ook bij te dragen aan een betere fit tussen persoon en functie/opleiding/organisatie.
Zowel Marina als ik hebben veel ervaring in het afnemen van (selectie-)assessments. Onze diagnostische expertise brengen wij over en combineren wij met het oefenen van gerichte interview- en gesprekstechnieken. Opdat managers en andere geïnteresseerden in 1 dag tijd leren hoe zij zo objectief mogelijk informatie kunnen verzamelen en gedrag kunnen beoordelen.
Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende (telefonische) afspraak.