Vilaverde Consultancy

Fit in Werk werkt samen met Vilaverde Consultancy op het vlak van assessments. Fit in Werk heeft veel ervaring met het verzorgen van assessments en kent tegelijkertijd ook de beperkingen ervan. 

Fit in Werk vindt het belangrijk om gebruik te maken van betrouwbare en valide meetinstrumenten om te kunnen komen tot een goede persoonlijkheidsanalyse die verder gaat dan gedrag/competenties alleen. In de samenwerking met Vilaverde en met behulp van hun instrument Personality at Work is dat volledig gelukt. Fit in Werk vraagt Vilaverde -waar nodig- om een assessment af te nemen. Dit gebeurt volledig digitaal en de deelnemer merkt daar in wezen niets van. Fit in Werk schrijft zelf de analyse en het advies en is te allen tijde aanspreekpunt voor medewerker en werkgever.  

Klik hier voor meer informatie over Vilaverde Consultancy.

www.vilaverde.nl

Pro Insight

Bij sommige re-integratietrajecten is een psychodiagnostisch onderzoek passend. Op momenten dat re-integratie stagneert en er onduidelijkheid is over passende vervolgstappen kan het behulpzaam zijn om de belastbaarheid, klachten, persoonlijkheidseigenschappen en capaciteiten van een medewerker in kaart te brengen. Om van daaruit passende adviezen te kunnen geven m.b.t. randvoorwaarden voor herstel en re-integratie. 

Het doen van een gedegen en zorgvuldig psychodiagnostisch onderzoek vraagt om specialistische expertise. Met Pro Insight heeft Fit in Werk al jarenlang een goede samenwerking op dit vlak. Met name daar waar het gaat om het maken van de vertaalslag van de uitkomsten naar wat dat betekent voor re-integratie in werk en de condities die nodig zijn in de werkcontext, is onze samenwerking heel waardevol. Fit in Werk zet Pro Insight -waar nodig- in om de diagnostische onderzoeken uit te voeren. Fit in Werk blijft daarbij zelf aanspreekpunt voor medewerker en werkgever.  

Klik hier voor meer informatie over Pro Insight.

www.proinsight.nl

Overige samenwerkings-partners

Arbeidspsychologen Midden Nederland, Marina Wakker, Arbeids- en gezondheidspsycholoog (Baarn): www.arbeidspsychologenmiddennederland.nl

Praktijk voor Arbeidspsychologie Zutphen, Eveliene Kuipers, Arbeids- en gezondheidspsycholoog: www.pva-zutphen.nl