Innerlijke Familie

Het regiemodel de Schilden van je Innerlijke Familie is een rijke taal die ondersteunend kan zijn aan het vergroten van zelfinzicht en regie bij loopbaan- en ontwikkelvragen. Al vanaf het begin dat collega Arienne Klijn dit regiemodel ontwikkelde (rond 2005) is Fit in Werk daarbij betrokken en maakt waar wenselijk gebruik van deze taal in coaching en training. De ervaring leert dat deelnemers aan coaching en training die bekend raken met dit regiemodel, dit vlot en gemakkelijk toepassen in hun dagelijkse (werk)praktijk en daarmee hun effectiviteit en welzijn versterken.

Klik hier voor meer informatie over Innerlijke Familie.

www.innerlijkefamilie.nl