Benutten wat je in huis hebt

In ons trainingsaanbod vind je de training Stijlflexibiliteit. Met stijlflexibiliteit bedoelen we dat je kan schakelen in gedrag: het per situatie aanpassen van je stijl zonder je eigenheid te verliezen. Het gaat er daarbij dus niet om dat je een trucje leert. Je leert om vanuit rust en zelfkennis een eigen gedragsstijl in te zetten waarvan je inschat dat het op dat moment en in die situatie passend is.

Wij werken hierbij met de methodiek van de innerlijke familie van collega Arienne Klijn. Bij deze methodiek onderscheiden we vier verschillende gedragsstijlen. Deze benoemen we de stijl van het innerlijk jongetje, het innerlijk meisje, de innerlijke vrouw en de innerlijke man (voor meer info zie www.innerlijkefamilie.nl).

Innerlijke familie
Ieder mens beschikt over alle vier deze archetypische gedragsstijlen die zo ieder hun eigen effect hebben op anderen. Het innerlijk meisje staat voor alles wat te maken heeft met gevoel en behoefte aan verbinding. Het innerlijk jongetje staat voor je wil, je impulsen en je behoefte aan vrijheid en autonomie. De innerlijke man staat voor je denkkracht en daadkracht. En de innerlijke vrouw staat voor zien wat nodig is en het vermogen om de weerbarstige werkelijkheid te accepteren. En voor de duidelijkheid: of we nu fysiek een man of vrouw zijn: we beschikken allemaal over deze vier verschillende gedragsstijlen. Wanneer je je meer bewust bent van deze 4 gedragsstijlen in jezelf en je in staat bent om vanuit rust te kiezen welke stijl het meest passend is in een bepaalde situatie, dan ervaar je regie en is je handelen vaak effectiever. En dat leren we je in de training Stijlflexibiliteit. Houd bij het lezen van het voorbeeld hieronder dat je deze methodiek ook alleen als denkmodel kunt gebruiken en niet persé als taal.

Praktijksituatie
Een manager die deelnam aan deze training merkte bijvoorbeeld dat hij het heel lastig vond om een –in zijn ogen- klagende medewerkster te beïnvloeden. Hij hoopte in de training een nieuwe stijl te leren waarmee hij dat wel zou kunnen. We ontdekten dat zijn innerlijk jongetje geen geduld had met deze medewerkster en dat zijn innerlijke man haar klagende gedrag sterk veroordeelde. Bij zijn innerlijk meisje was het vertrouwen weg dat het ooit nog goed zou komen en zijn innerlijke vrouw was onwetend en liet het gebeuren op dat moment. Het gedrag dat hij naar de medewerkster liet zien was dwingend op een geïrriteerde toon. Met als effect dat de medewerkster zich nog meer terugtrok. De manager voelde zich, begrijpelijk, enorm machteloos.

Aanpak
We hebben de vier verschillende stijlen doorgenomen en gekeken welk effect die zouden hebben op de medewerkster (ze was er natuurlijk niet bij maar de cursisten konden zich goed in haar verplaatsen). Met behulp van (ervarings)oefeningen merkte de manager dat als het hem lukte om eerst heel rustig adem te halen en zichzelf alle ruimte en tijd te geven om deze situatie aan te gaan, hij zelf ook al een stuk rustiger werd (meisje werd ontspannen). Vervolgens ging hij vanuit zijn innerlijke vrouw in een rollenspel het gesprek aan met een mede cursist die de rol van zijn medewerkster speelde.

Resultaat
Doordat hij vragen stelde, onderzocht wat zij dacht en voelde en checkte wat zij nodig had, was het effect dat zij dat zij zich gehoord voelde en daardoor ook makkelijker mee dacht in oplossingen. Voor de manager voelde dit gesprek in eerste instantie onwennig omdat hij nog minder bekend was met het inzetten van deze gedragsstijl en de andere innerlijke familieleden zich natuurlijk ook nog wel roerden. Door ook daar bewust aandacht aan te geven ontdekte hij dat het werkte. Op dag 2 van de training gaf hij aan dat het gesprek met de medewerkster veel beter was verlopen. Hij was tevreden, zij het dat hij nog wel bewust moet blijven stil staan bij het in te zetten gedrag. Zijn belangrijkste winstpunt was dat hij meer regie ervoer over zijn eigen gedrag en daarmee ook op dat van zijn medewerkster!