Teams in Conditie
André van Nieuwenhuizen

Hoe creëer je een werkomgeving waarin samenwerking goed uit de verf komt?

Teams in Conditie richt zich op de context waarin mensen gezamenlijk opereren. Ieder samenwerkingsverband zou energie moeten opleveren voor alle betrokkenen en zou als het even kan mogelijkheden voor ontwikkeling moeten bieden. In de praktijk blijkt dat helaas vaak niet het geval met als gevolg dat resultaten suboptimaal zijn, talent onbenut blijft en er onvoldoende wordt geleerd. Voor organisaties, leidinggevenden en medewerkers zit daar een echte uitdaging.

Daar waar Fit in Werk zich meer richt op individuele vragen rondom “Fitheid’, richt Teams in Conditie zich met name op de conditie(s) van de context: hoe zorg je voor de juiste randvoorwaarden zodat mensen fit worden èn dat ook zo lang mogelijk blijven? Als dat lukt dan is het werken in een team verrijkend. De praktijk wijst uit dat dit vaak niet vanzelf gaat.

Teams in Conditie maakt gebruik van het ‘Framework van 6 condities’. Dit is een wetenschappelijk bewezen set van randvoorwaarden die – als ze op orde zijn – ervoor kunnen zorgen dat de kans op een vruchtbare samenwerking aanzienlijk groter wordt. De mogelijkheid bestaat om de huidige gesteldheid van de condities (en meer) in kaart te brengen met behulp van de ‘Team Diagnostic Survey’. De opbrengst is een uitvoerige rapportage en advies op basis waarvan het mogelijk is om gerichte actie te ondernemen.