Mindful Werken

In een tijd waarin er op verschillende fronten veel van ons gevraagd wordt en we regelmatig onder hoge druk staan, kunnen we gevoelens van gespannenheid, vermoeidheid, onzekerheid en somberheid ervaren. De wijze waarop wij omgaan met deze gevoelens bepaalt de ruimte die zij in ons leven kunnen innemen. Soms verliezen we de regie en houden vervelende gevoelens en de gedachten die wij daarover hebben, ons in de greep. 

Dit programma is opgezet om mensen te leren om zelf innerlijke rust te creëren. Door middel van oefeningen leer je stil te staan bij je gevoelens en ze waar te nemen zonder er in mee te gaan of ze te veroordelen. We maken hierbij gebruik van mindfulnessprincipes. Mindful Werken is een aandacht- en zelfcompassietraining. Het geeft je inzicht en vraagt om oefening. Om de opgedane ervaringen te kunnen toepassen in de dagelijkse (werk)praktijk maken we gebruik van het schildenmodel (www.innerlijkefamilie.nl), dat handvatten biedt om acceptatie te bevorderen, emoties te verwerken en spanning los te laten. 

Resultaat

Deelnemers ervaren dat zij rust en geborgenheid bij zichzelf kunnen creëren van waaruit ze in het dagelijks leven makkelijker met spanningen kunnen omgaan. Ondermijnende gevoelens en gedachten kunnen zij oordeel-loos waarnemen en erkennen, zonder dat zij daarin gaan geloven en van daaruit gaan handelen. Enerzijds vergroot dit hun vermogen om vervelende ervaringen, gevoelens en gedachten te verwerken en te verteren. Anderzijds vergroten zij hiermee hun manoeuvreerruimte, doordat zij de regie kunnen behouden in lastige (werk)situaties. 

Inhoud

Mindful Werken is een traject dat een doorlooptijd heeft van ongeveer 10 weken. Er vinden 6 bijeenkomsten van 2 uur plaats. Tijdens elke bijeenkomst is er gelegenheid om uit te wisselen hoe het gaat en is er een gedeelte theorie. De meeste tijd besteden we aan het doen van oefeningen. Het programma geeft de deelnemer de mogelijkheid om dagelijks bezig te zijn met mindfulness en dat kan al in kleine momenten zitten. De deelnemers krijgen na elke bijeenkomst oefeningen mee naar huis zodat zij er thuis zelf verder mee kunnen gaan. 

Doelgroep

Dit programma kent een preventief en curatief karakter: mensen die voelen dat ze regelmatig gespannen zijn, dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn kunnen aan dit traject deelnemen. Maar ook een ieder die behoefte heeft aan meer innerlijke rust om hier vanuit makkelijker om te kunnen gaan met spanningen en emoties kan deelnemen aan deze cursus. Deze training is ook zeer geschikt in combinatie met individuele coaching.  

Praktische informatie

Mindful Werken is ontwikkeld en wordt begeleid door Anneke Mijnhardt. 

Het traject bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur op vrijdagmiddag of maandagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur. Kijk voor actuele startdata op de homepagina van Fit in Werk.

De locatie is: Fit in Werk, Museumlaan 2 te Utrecht. Aantal deelnemers 4-10. 

Kosten programma per deelnemer € 495,-. Dit bedrag is incl. materiaal (boek, audio-files en reader). Wanneer deze training wordt ingezet in het kader van preventie, herstel en/of re-integratie is het vrijgesteld van 21% btw.

Voor meer informatie en startdata, neem vrijblijvend contact op met Anneke Mijnhardt: anneke@fitinwerk.nl en 06-18194396.